Projekt podzielony jest na kilka części. Etapy są opisane przykładowo i mogą ulec zmianie -

każdy projekt realizowany jest indywidualnie

OPIS ETAPÓW PROJEKTOWYCH